SK | EN  


Úvod

Ochrane zdravia cestovateľov, včasnej diagnostike a liečbe tzv. importovaných nákaz, sa naše pracovisko venuje už od roku 1968. Na podnet prof. MUDr. Júliusa Hrúzika, CSc., vzniklo Stredisko pre cudzokrajné choroby, ako súčasť Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice a od roku 2004 bolo pretransformované na Polikliniku cudzokrajných chorôb. Pôsobia tu špecialisti s bohatými skúsenosťami v oblasti cudzokrajných chorôb a cestovnej medicíny.

Náš tím

Zdravotná starostlivosť je garantovaná lekármi špecialistami:

Doc. MUDr. Dobrodenková Silviatropická medicína
MUDr. Krahulcová Janareumatológia, interná medicína
Doc. MUDr. Kalavská Andreatropická medicína
MUDr. Sobotová Oľgainfektológia, interná medicína
MUDr. Rozinová Ľubicatropická medicína, posudkové lekárstvo, interná medicína
PhDr. Daniela Hudecováklinická psychológia

Odborní zdravotnícki pracovníci:

Lukáčeková Boženavrchná sestra
Pobežalová Elenazdravotná sestra
Zbončáková Evazdravotná sestra
Černá Erikazdravotná sestra
Bc. Uhrincová Oľgazdravotná sestra

Prečo práve my ?

  • venujeme sa cestovnej medicíne už viac ako 40 rokov
  • máme bohaté skúsenosti s prevenciou ako aj liečbou cudzokrajných ochorení
  • aktívne sa zúčastňujeme na medzinárodných kongresoch infekčných chorôb a cestovnej medicíny
  • denne sledujeme výskyt infekčných chorôb v zahraničí, ako aj vznik nových epidémií
  • máme zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami
  • sme členmi International Society of Travel Medicine /ISTM/ a European Travel Medicine Network /EuroTravNet/

Prečo práve my ?

O nás
Cestovateľom
Služby
Kontakt
Poliklinika cudzokrajných chorôb, 811 08 Bratislava, Americké námestie 3 info@cudzokrajne.sk