SK | EN  

Poskytujeme

  • Očkovanie cestovateľov a prevencia malárie
  • Konzultácie o očkovaní pred pobytom v trópoch a subtrópoch
  • Komplexné vyšetrenia pred odchodom do zahraničia a po návrate
  • Vyšetrenia cudzích štátnych príslušníkov pre účely Cudzineckej polície
  • Psychologické vyšetrenia vyslaných pracovníkov pred odchodom do zahraničia a po návrate
  • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia

Ambulancia tropickej medicíny

MUDr. Ľubica Rozinová

Infektologická ambulancia

MUDr. Ľudmila Šišková, MUDr. Oľga Sobotová

Interná ambulancia

MUDr. Ľubica Rozinová

Reumatologická ambulancia

MUDr. Janka Krahulcová

Ordinačné hodiny:

Štvrtok od 07:00 – 14:00 – len objednaní pacienti
Objednať sa môžete na tel. čísle 02/52 92 56 88

Psychologická ambulancia

PhDr. Daniela Hudecová

Ako súvisí psychológia s cestovaním? V známom prostredí nám pomáhajú zabehané životné stereotypy, uľahčujúce prácu i vzťahy. V novom, často výrazne odlišnom prostredí tieto stereotypy prestávajú fungovať, tlak na osobnostnú výbavu a adaptačné schopnosti človeka sa prudko zvyšujú najmä v prvých mesiacoch pobytu v zahraničí. Poznať vlastné limity resp. predikovať možné psychické problémy je cieľom psychologického vyšetrenia na našom pracovisku.

Časté okruhy riešených problémov:

  • neurózy rôzneho typu
  • prežitie závažných životných udalostí v krátkom časovom odstupe pred vycestovaním
  • problémy v partnerských vzťahoch
  • výchovné problémy sprevádzajúcich detí

Nepodceňte Vaše psychické zdravie, pretože pobyt v zahraničí je reálna záťaž a môže viesť k zníženej pracovnej výkonnosti, osobného komfortu a konfliktným medziľudských vzťahov.

Prečo práve my ?

O nás
Cestovateľom
Služby
Kontakt
Poliklinika cudzokrajných chorôb, 811 08 Bratislava, Americké námestie 3 info@cudzokrajne.sk